دادچی - ثبت آگهی رایگان
 دادچی - ثبت آگهی رایگان
میخ فرش امنیتی-فرش میخ-مسدود کننده جاده ای

توضیحات آگهی

مــیــخ فــرش  مــحــصــولــے از تــجــهیــزات تــرافــیــڪــے و امــنــیــتــے و مــســدود ڪــنــنــده مــوقــت جــاده اے بــوده ڪــه در مــوارد حــفــاظــتــے و امــنــیــتــے اســت ڪــه قــابــلــیــت نــصــب و اجــرا تــوســط یــڪ نــفــر و در مــدت زمــانــے ڪــوتــاه را دارا مــے بــاشــد. ایــن مــحــصــولــ بــدون آســیــب رســانــدن بــه شــرنــشــیــنــان خــودرو بــراے جــلــوگــیــرے از ورود خــودرو بــه داخــل خــیــابــان ها و یــا جــاده هاے مــحــافــظــت شــده و یــا تــوقــف خــودروهاے مــشــڪــوڪ در جــهت حــفــظ امــنــیــت و اجــراے قــانــون بــســیــار پــر ڪــاربــرد مــے بــاشــد. همــچــنــیــن بــه عــنــوان یــڪ خــط مــوثــر دوم در دفــاع و بــه عــنــوان یــڪ راه مــوثــر بــراے اجــراے ایــســتــگــاه بــازرســے اســتــفــاده مــے شــود

مــیــخ فــرش امــنــیــتــے ،فــرش مــیــخ امــنــیــتــیــ
مــیــخ فــرش امــنــیــتــے عــرض 42 ســانــت ازتــفــاع 7 ســانــتــ
طــول مــفــیــد بــازشــده 6 مــتــر
تــعــداد مــیــخ در هر لــیــنــڪ 8 عــدد
تــعــداد 19 لــیــنــڪ جــمــع تــعــداد
مــیــخ ها 152 عــدد جــنــس فــلــزے مــقــاوم و ســبــڪــ
بــدنــه پــلــے ڪــربــنــات مــقــامــ
جــنــس مــیــخ ها فــلــزے مــقــاوم و ســبــڪــ
داراے جــعــبــه فــلــزیــ
طــول بــســتــه 50 ســانــتــ
مــیــخ هاے یــدڪــے مــوجــود اســتــ
طــول بــازشــو اســتــانــدارد ۶ مــتــر
طــول بــازشــو غــیــر اســتــانــدارد ۷.۵ مــتــر

تبلیغات

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “میخ فرش امنیتی-فرش میخ-مسدود کننده جاده ای”